Δείτε τον ισολογισμό του 2020, της DEA CONSULTANTS  πατώντας την εικόνα στα αριστερά.

Δείτε τον ισολογισμό του 2019, της DEA CONSULTANTS  πατώντας την εικόνα στα αριστερά.

Δείτε τον ισολογισμό του 2018, της DEA CONSULTANTS  πατώντας την εικόνα στα αριστερά.

Δείτε τον ισολογισμό του 2017, της DEA CONSULTANTS  πατώντας την εικόνα στα αριστερά.

Δείτε τον ισολογισμό του 2016, της DEA CONSULTANTS  πατώντας την εικόνα στα αριστερά.

Δείτε τον ισολογισμό του 2015, της DEA CONSULTANTS  πατώντας την εικόνα στα αριστερά.