Η DEA CONSULTANTS I.KE. έχει σαν σκοπό να παρέχει Οικονομικές, Λογιστικές  Φορολογικές, Ελεγκτικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες διασφαλίζοντας τους πελάτες της προκειμένου να υλοποιήσουν τους στόχους τους σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Τα στελέχη μας έχουν πολυετή εμπειρία στη παροχή Οικονομικών και φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα.

Τα μέλη του προσωπικού μας έχουν επιλεχθεί προσεκτικά, βασιζόμενοι σε αυστηρά κριτήρια με κατεύθυνση Οικονομική, Χρηματοοικονομική, Λογιστική και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Επίσης, με συνεχή εκπαίδευση και συμμετοχή σε σεμινάρια, το προσωπικό μας είναι πάντα ενημερωμένο για κάθε τυχόν αλλαγή σε θέματα που αφορούν λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία.

Οι προτεραιότητες της εταιρείας μας είναι:

  • Η ποιότητα και η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών μας
  • Η Διαθεσιμότητα και η γρήγορη επέμβαση
  • Η ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών μας

 

Με εκτίμηση

Άννα Ρίζου